Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pomagamy firmom wejść na wyższy poziom rozwoju, służąc naszym doświadczeniem i kreatywnością.

O Agencji

W ostatnich 5 latach

  • 3 transgraniczne transfery technologii,
  • 9 podpisanych międzynarodowych umów handlowych,
  • 45 analiz technologicznych i innowacyjnych oraz 145 profili gospodarczych i technologicznych lokalnych firm wypromowanych na całym świecie.

2012 rok to

888 klientów, którzy skorzystali z usług Punktu Konsultacyjnego, w tym:

  • 1 100 usług informacyjnych,
  • 120 usług doradczych.

50 wydarzeń o charakterze szkoleniowym i konferencyjnym z których skorzystało 400 przedsiębiorców.

RIF

Od 2008 r. podpisano umowy na 371 projektów, które otrzymały wsparcie w kwocie 820 mln zł.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest jedną z wiodących instytucji otoczenia biznesu w województwie kujawsko–pomorskim, która w roku 1995 została powołana, aby realizować zadania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w województwie kujawsko-pomorskim. Jako partner władz regionalnych i lokalnych aktywnie wpływa na kształt gospodarki regionalnej oraz wizerunek i konkurencyjność regionu.

TARR lokalnym przedsiębiorcom oferuje profesjonalne oraz wszechstronne wsparcie na każdym etapie prowadzenia działalności. Przedsiębiorcom i osobom chcącym założyć działalność gospodarczą udziela wsparcia informacyjnego i doradczego z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz  pomaga pozyskać  środki finansowe na rozwój firmy. Agencja  wspiera i promuje rodzime firmy,  ich produkty i usługi na rynkach zagranicznych. Poszukuje dla nich międzynarodowych partnerów i pomaga nawiązać z nimi współpracę. Organizuje szkolenia, warsztaty, seminaria i konferencje.

W ramach TARR działa Regionalna Instytucja Finansująca (RIF), która pośredniczy w udzielaniu przedsiębiorcom dofinansowania na nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, prace badawczo-rozwojowe, działalność gospodarczą w dziedzinie gospodarki elektronicznej oraz inicjatywy eksportowe firm.

TARR to również doskonałe miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach realizowanego przez Agencję projektu Toruński Park Technologiczny, przedsiębiorcy mają do dyspozycji 13,5 ha powierzchni inwestycyjnej oraz 15 tys. m2 przestrzeni biurowej i przemysłowo technicznej.

Agencja  stawia również na najnowsze technologie informatyczne. Centrum Przetwarzania Danych Exea Data Center to największy projekt realizowany przez TARR i pierwsze w Polsce centrum  zaprojektowane z myślą o rozwiązaniach informatycznych Cloud Computing (przetwarzania w chmurze), które daje firmom możliwość łatwego i szybkiego wynajęcia infrastruktury lub oprogramowania bez ponoszenia kosztów ich zakupu.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. to prężnie działająca struktura, która wyznacza standardy wsparcia przedsiębiorczości w regionie, a także ważny partner w zakresie kreowania rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Kontakt
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 56 699 55 00 Dane teleadresowe